ไอเทมมงคล

Omamori เครื่องรางนำโชค ของคนญี่ปุ่น และมาจากคำว่า ‘มาโมรุ’ ซึ่งหมายถึง ‘การปกป้อง’ เพื่อช่วยปัดเป่าโชคร้าย

Omamori เครื่องรางญี่ปุ่น โอมาโมริ เ